X zamknij

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Bezpłatna infolinia: 0 800 493 494
O nas >> Nasi przyjaciele

Prof. Jacek Jassem

Kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii Akademii Medycznej w Gdańsku, specjalista radioterapii i onkologii klinicznej. Główne zainteresowania naukowe: rak płuca, rak piersi, nowotwory głowy i szyi, onkologia molekularna. Autor ponad 500 doniesień naukowych w kraju i za granicą, podręczników i rozdziałów, a także kilkuset wygłoszonych referatów. Laureat licznych nagród naukowych w kraju i za granicą, w tym m.in. nagrody naukowej Prezesa Rady Ministrów i Prezydenta miasta Wiednia oraz tytułu „Wybitny Polak” fundacji „Teraz Polska”. Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, przewodniczący Środkowoeuropejskiej Grupy Onkologicznej (CEEOG), były przewodniczący Grupy Raka Piersi Europejskiej Organizacji do Badań nad Leczeniem Raka (EORTC), były przewodniczący Komitetu Spraw Zagranicznych Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO). Członek komitetów redakcyjnych ponad 20 czasopism krajowych i zagranicznych.


Krystyna Barbara Kozłowska

- od X 2009 r. Rzecznik Praw Pacjenta. Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, podyplomowych studiów menedżerskich MBA dla kadry Medycznej w Akademii Leona Koźmińskiego, Podyplomowego Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Uniwersytecie Warszawskim.

Przez pierwsze 10 lat pracy zawodowej zajmowała się bezpośrednio pacjentami w różnych placówkach medycznych. Uczestniczyła w pracach nad ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w licznych konferencjach i seminariach z zakresu ochrony praw pacjentów w Polsce. Jest członkiem Rady Naukowej przy Polskim Towarzystwie Bioetycznym. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu pracami Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia. W trakcie prawie 8 letniej działalności na stanowisku Dyrektora Biura wypracowała wiele standardów postępowania przy wyjaśnianiu spraw dotyczących naruszenia praw pacjenta oraz edukacji pacjentów i ich rodzin w zakresie wiedzy o systemie ochrony zdrowia.


Ks. Arkadiusz Nowak

- ur. w Rybniku. Od 2007 roku prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Posługujących Chorym - Ojcowie Kamilianie. Od wielu lat zaangażowany w działania dla dobra chorych w szczególności osób zakażonych wirusem HIV. Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

Ukończył studia filozoficzno-teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym
w Warszawie oraz socjologię na Uniwersytecie Szczecińskim. W latach 1995-2002 był pełnomocnikiem ministra zdrowia ds. AIDS i narkomanii. W 1993 założył Polską Fundację Pomocy Humanitarnej Res , a w 2002 był jednym ze współzałożycieli Fundacji Edukacji Społecznej. W listopadzie 2004 założył Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej - fundację, której celem jest promowanie praw pacjenta, edukacja zdrowotna oraz integracja środowiska pacjentów. Uhonorowany wieloma nagrodami i oznaczeniami, m. in. Nagrodą Sekretarza Generalnego ONZ za walkę z nietolerancją i ksenofobią oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


Dr n. praw. Dorota Karkowska

- doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityku Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Dwukrotna absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w 1994 roku ukończyła kierunek administracja, praca magisterska: Prawa pacjenta, napisana w Katedrze Prawa Pracy. W 1998 roku kierunek prawo, praca magisterska: Europejska Konwencja Bioetyczna, napisana w Katedrze Międzynarodowego Prawa Publicznego.

W roku 2000 uzyskała tytuł doktora nauk prawnych po obronie rozprawy: Prawa pacjenta w prawie administracyjnym i polityce społecznej. Kierownik Podyplomowego Studium Prawa Medycznego, Praw Pacjenta i Ubezpieczeń Zdrowotnych prowadzonego w ramach Katedry Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Rady Fundacji: Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Warszawa oraz Członek Rady Nadzorczej Fundacji Lege Pharmaciae Warszawa.

Głównym obszarem zainteresowań badawczych i dydaktycznych autorki są zagadnienia prawa medycznego, ubezpieczeń zdrowotnych i ochrony praw człowieka.

Autorka m.in.

Prawa pacjenta, Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2004;
W. Cezary Włodarczyk, Dorota Karkowska, Decentralizing the Healthcare Sector in Poland in the 1990s : Decentralization In Healthcare, Analyses and Experiences In Central and Eastern Europe in the 1990s, Edited by George Shakarishvili, Budapest 2005;
Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach - prawa pacjenta, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008;
Prawa pacjenta, -Dom Wydawniczy ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009;

Cykl artykułów redakcyjnych w ramach społecznej kampanii „Leczyć po ludzku", opublikowanych w Gazecie Wyborczej:

Historia praw pacjenta, 26. 11.2009,
Mam prawo do tego, by zostać potraktowany godnie i z szacunkiem dla mojej intymności,1. 12.2009,
Mam prawo wiedzieć na co choruję, jakie jest proponowane leczenie i rokowanie, a jeśli mam wątpliwości co do diagnozy, mam prawo poprosić o drugą opinię lub o zwołanie konsylium lekarskiego. 2.12.2009,
Mam prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej mojej choroby i mam prawo wymagać, by chroniono moje dane przed osobami przez mnie nieupoważnionymi,3.12.2009,
Mam prawo do dostępu świadczeń opieki zdrowotnej (diagnostyki, rehabilitacji, leków, środków medycznych, pobytu w szpitalu) finansowanych ze środków publicznych, 4.12. 2009,
Mam prawo korzystać z najnowszych zdobyczy medycyny zarówno w diagnostyce, jak i leczeniu, 7.12, 2009
Mam prawo do towarzystwa bliskiej osoby podczas wizyty u lekarza czy zabiegu, a także do kontaktowania się z bliskimi i korzystania z ich opieki podczas pobytu w szpitalu, 8.12 2009,
Mam prawo do opieki duszpasterskiej i umierania w godności, 9.12.2009;
Poradnik "Prawa pacjenta" - podręczny informator dla pacjentów, lekarzy, pielęgniarek i personelu medycznego, przygotowany w ramach akcji "Leczyć po ludzku", dołączony do Gazety Wyborczej, 10.12 2009,