X zamknij

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Bezpłatna infolinia: 0 800 493 494

11

X

2020

Dłuższe życie z rakiem

 

„Dłuższe życie z rakiem” 

kampania edukacyjna

 

Wraz z epidemią COVID-19 w ochronie zdrowia nastała nowa rzeczywistość. Zmiany dotknęły zarówno pacjentów, jak i personel medyczny. Z niektórymi skutkami epidemii będziemy zmagać się jeszcze przez wiele kolejnych lat, tak jak np. w onkologii, gdzie paraliż systemu opieki zdrowotnej opóźnił wykrywanie chorób nowotworowych.

 

 

Mamy przyjemność obejmować patronat nad kampanią „Dłuższe życie z rakiem”, która stanowi rzetelne źródło wiedzy dla pacjentów onkologicznych oraz ich bliskich. Wysoce edukacyjny przekaz został zapewniony dzięki wsparciu wybitnych autorytetów z obszaru onkologii, którzy podjęli temat od strony profilaktyki, diagnostyki, leczenia oraz relacji pacjent-lekarz. Artykuły dostępne są na portalu www.pacjentilekarz.pl

 

Patronat merytoryczny nad kampanią objęło Polskie Towarzystwo Onkologiczne – prezes Adam Maciejczyk podkreśla w swoim artykule jak duże zmiany zarówno dla pacjentów jak i personelu medycznego nastąpiły wraz z nadejściem epidemii COVID-19: „Epidemia COVID-19 wymusiła wprowadzenie nowych procedur bezpieczeństwa w opiece onkologicznej. Ponieważ pacjenci chorzy na nowotwory są szczególnie narażeni na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 i powikłania z nim związane, zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Onkologicznego szpitale onkologiczne wprowadziły tryb pracy w ostrym reżimie sanitarnym.”

 

Twarzą kampanii została Joanna Górska, prezenterka Polsat News, u której w 2017 roku zdiagnozowano nowotwór piersi. Mimo wielu trudnych chwil nie poddała się i jak sama mówi: „Dałam radę”. Swoimi przeżyciami chętnie dzieli się z innymi pacjentkami, co daje im wsparcie i wiarę, że rak to nie wyrok.

 

KAMPANIA WSPIERA NASTĘPUJĄCE OBSZARY TERAPEUTYCZNE:

RAK PŁUCA POTRZEBA ZMIAN SYSTEMOWYCH

Pacjenci z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) zyskali w Polsce dostęp do nowoczesnych leków immunokompetentnych. Jednak istotną kwestię stanowi kwalifikacja chorych do takiego leczenia. W przypadku I linii leczenia, pomimo nieobecności ekspresji PD-L1 chorzy mogą odnieść znamienną korzyść z połączenia chemioterapii i immunoterapii. Można u nich zastosować leczenie łączone, czyli chemioterapię z immunoterapią. Niestety, w projekcie obwieszczenia ministra zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych, które weszło w życie 1 września 2020 r., znowu nie pojawiła się szansa na objęcie refundacją tej metody leczenia.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielili:

 • Prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk, kierownik Pracowni Immunologii i Genetyki w Katedrze i Klinice Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 • Prof. Dariusz M. Kowalski, kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

 

RAK PIERSI – LECZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

Przedłużone leczenie uzupełniające zwiększa szansę na uzyskanie całkowitej regresji guza, a tym samym wpływa na poprawę parametrów przeżycia. Musimy pamiętać, że rak piersi jest a priori chorobą ogólnoustrojową, dlatego w postępowaniu przed- i pooperacyjnym ogromne znaczenie ma leczenie systemowe. Jest ono integralną częścią terapii raka piersi.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzieliły:

 • Dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska, Wielkopolskie Centrum Onkologii
 • Ewelina Puszkin, Fundacja OmeaLife

 

RAK JELITA GRUBEGO – POTRZEBA WCZESNEJ DIAGNOZY

Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej występujących nowotworów, zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. Na wczesnym etapie może nie dawać żadnych objawów, co utrudnia wczesne rozpoznanie, dlatego tak ważna jest profilaktyka i wykonywanie zalecanych badań przesiewowych, a później w razie potrzeby - odpowiednia diagnostyka oraz wybór najbardziej optymalnej opcji terapeutycznej.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielili:

 • prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła, kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
 • Iga Rawicka, Fundacja EuropaColon Polska

 

ŻYWIENIE MEDYCZNE

Odżywianie to część terapii onkologicznej. Bez odpowiedniego żywienia klinicznego nie ma skutecznego leczenia nowotworów. W chorobie nowotworowej zmianie ulegają potrzeby żywieniowe chorego oraz możliwość przyjmowania pokarmów jak i przyswajania składników odżywczych, Wynika to zarówno z toczącego się procesu nowotworowego, jak i wdrożonego leczenia - operacyjnego, radioterapii, chemioterapii czy immunoterapii.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzieliła:

 • Dr n. med. Aleksandra Kapała, kierownik Działu Żywienia Klinicznego Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

 

NOWOTWÓR – CHOROBA GENOMU, A NIE NARZĄDU

Do niedawna leczenie nowotworów opierało się na wypracowywanych przez lata uniwersalnych wytycznych, których podstawę stanowiła radio- i chemioterapia. Obecnie w obszar ten coraz częściej wkracza diagnostyka molekularna, poszukująca zaburzeń genetycznych na poziomie komórek nowotworowych, która jednocześnie otwiera możliwość tworzenia coraz skuteczniejszych terapii.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielili:

 • Dr n. med. Beata Jagielska, prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej.
 • Dr n. med. Andrzej Tysarowski, kierownik Pracowni Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
 • Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

 

CZERNIAK – IMMUNOTERAPIA SZANSĄ DLA PACJENTÓW

Czerniak to jeden z rzadziej występujących, ale przy tym najbardziej niebezpieczny nowotwór skóry. Rocznie w Polsce rozpoznawany jest u 2500-3000 osób. Powodzenie terapii zależy przede wszystkim od szybkiej diagnozy i wdrożenia skutecznego leczenia. Niestety, nadal pozostaje liczna grupa pacjentów, u których rozpoznanie stawiane jest już w zaawansowanym stadium rozwoju choroby. 

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielili:

 • dr n. med. Hanna Koseła-Paterczyk, kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Warszawie.
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków oraz pełnomocnik dyrektora ds. badań klinicznych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

 

BIOLOGIA MOLEKULARNA W ONKOTERAPII

Onkologia personalizowana to część medycyny precyzyjnej, wykorzystującej informacje o genach lub białkach w celach diagnostycznych, terapeutycznych lub zapobiegania chorobom. Tradycyjne podejście do leczenia, również onkologicznego, to podobny standard działania dla dużych grup pacjentów, natomiast medycyna i onkologia personalizowana ma na celu wykrywanie indywidualnych cech choroby każdego pacjenta i w konsekwencji określenie najlepszej opcji terapeutycznej.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzieliła:

 • dr n. med. Aneta Białkowska, Molgendia Sp. z o.o.

 

 

Redakcja poleca lekturę wszystkich artykułów, które są częścią kampanii „Dłuższe życie z rakiem”, dostępnych na portalu www.pacjentilekarz.pl