X zamknij

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Bezpłatna infolinia: 0 800 493 494
Warto wiedzieć >> Rak piersi

Zaawansowany rak piersi

Pomimo postępów w diagnostyce i leczeniu, aż u jednej na trzy pacjentki, u których wykryto raka piersi, rozwinie się postać zaawansowana nowotworu. Na tym etapie choroby przerzuty pojawiają się w innych organach.  U niektórych kobiet już w momencie postawienia diagnozy mamy do czynienia z zaawansowaną postacią raka, u pozostałych do wznowienia choroby dochodzi po zakończeniu leczenia. Niestety zaawansowanego raka piersi nie da się wyleczyć. Można natomiast wydłużyć życie pacjentek i znacząco poprawić jego jakość.

Zaawansowanego raka piersi można podzielić na 3 typy:

rak hormonozależny

  • najczęstszy typ: 70% zachorowań na raka piersi
  • na powierzchni guza znajdują się aktywne receptory estrogenowe lub/i progesteronowe

rak Her-2 dodatni

  • na powierzchni komórek nowotworowych występują receptory genu HER-2, który przewodzi do komórek sygnały, stymulując go do szybszego wzrostu i rozsiewu

rak potrójnie ujemny

  • stanowi ok. 10-15% przypadków wszystkich nowotworów piersi
  • na powierzchni guza nie ma ani receptorów hormonalnych, ani HER-2

Objawy:

Do najbardziej niepokojących objawów, które mogą świadczyć o nawrocie choroby, zalicza się: nowe guzki, które pojawią się w piersiach lub w okolicy blizny po leczeniu chirurgicznym, bóle kości, ból w klatce piersiowej, bóle brzucha, duszności lub trudności w oddychaniu, uporczywe bóle głowy, przewlekły kaszel, wysypka na piersi, wydzielina z brodawek.

Badania kontrolne:

badania przedmiotowe, mammografia, samobadanie piersi, badania ginekologiczne, badania krwi

Diagnostyka

W celu ustalenia czy pojawił się przerzut, czy nowy guz wykonuje się biopsję zabieg, w którym za pomocą igły pobiera się fragment tanki guza, by przeprowadzić badanie histopatologiczne.

Leczenie:

W przypadku zaawansowanej postaci raka piersi liczba dostępnych opcji terapeutycznych jest mniejsza niż w przypadku pierwszych stadiów tej choroby.  Czynnikami, który ma wpływ na wybór konkretnego leczenia są m.in. wrażliwość na hormony, umiejscowienie przerzutów czy ekspresja pewnych genów.  Lekarz może skierować pacjentkę na hormonoterapię, chemioterapię lub leczenie ukierunkowane molekularnie.

W przypadku chemioterapii pacjentki otrzymują kilka leków jednocześnie, przez kilka dni, w regularnych 2-3 tygodniowych odstępach. Leczenie to wymaga hospitalizacji. Chemioterapię stosuje się przede wszystkim jeśli choroba postępuje szybko i pojawiają się błyskawicznie rosnące przerzuty do narządów wewnętrznych. 

W leczeniu zaawanasowanego raka piersi można wykorzystać również terapię hormonalną. Warunkiem jej włączenia jest obecność receptorów hormonalnych na powierzchni komórek nowotworowych. Jest to leczenie uważane za mniej toksyczne i opiera się blokowaniu działania estrogenów, odpowiedzialnych za przyspieszenie wzrostu komórek nowotworowych. Jej działanie pozwala na blokowanie receptorów hormonalnych w komórkach lub też w przypadku części pacjentek na hamowaniu czynności jajników. Leczenie hormonalne może być stosowane nie tylko przed, lecz także po menopauzie. Wysoka skuteczność terapii hormonalnych maleje z czasem, bowiem nowotwór rozwija mechanizmy hormonooporności. W tym przypadku efektywną terapią jest zastosowanie leczenia skojarzonego opartego na blokowaniu ścieżki PI3K – AKT – mTOR.  17

Ostatnim typem terapii jest tzw. leczenie celowane molekularnie. Jest to rodzaj terapii skuteczny tylko w określonych typach raka o specyficznych cechach molekularnych. Najczęściej stosujesię go u grupie chorych ze zwiększoną ekspresją receptora HER 2.

Molekularne Profilowanie nowotworowe to badanie, które może pomóc wszystkim pacjentom z nowo zdiagnozowanym guzem litym zakwalifikowanym do chemioterapii, jak również tym, którzy pomimo zastosowanego leczenia nie uzyskali oczekiwanego poziomu remisji i wymagają terapii kolejnego rzutu.
Badanie pomaga pacjentom z nowotworami rzadkimi, nieznanego pochodzenia, agresywnymi, przerzutowymi, nieoperacyjnymi, opornymi na standardowe leczenie.

W wyniku tego badania otrzymujemy Profil Nowotworu zawierający indywidualny schemat terapeutyczny, posiadający najwyższą skuteczność kliniczną w leczeniu danego przypadku.

Profil Nowotworu danego pacjenta zostaje dopasowywany do największej bazy danych literaturowych z całego świata. Lekarz otrzymuje pełen raport wskazujący jakie zastosować leczenie, jakiego unikać i jaki schemat leczenia może potencjalnie dać największa korzyść. Raport wskazuje też możliwość włączenia pacjenta do poprowadzonych obecnie badan klinicznych gdzie testuje się leki nowe, jeszcze nie wprowadzone na „rynek”.

Metoda sprawdza się. Są dane które potwierdzają, że po zastosowaniu leczenia wskazanego przez przeprowadzone badanie, czas przeżycia pacjentów się wydłuża (nawet do 30%). Szczegółowe informacje na temat profilowania molekularnego dostępne są na stronie Caris Life Sciences -  Alliance Pharma

 

Rak piersi HER2+

Co to znaczy wczesny rak piersi?

 

HER2 to receptor, który znajduje się na powierzchni komórek. Jest jak transmiter, który przechwytuje i przekazuje do wnętrza komórki informacje o wzroście i podziale. W HER2 dodatnim raku piersi jest za dużo receptorów HER2 na powierzchni komórek nowotworowych. - To co napędza nowotwór HER2 dodatni, to nadmiar tych receptorów. Im więcej ich występuje na powierzchni komórek nowotworowych, tym łatwiej się one dzielą, są bardziej oporne na różne metody leczenia. – mówi prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski, Kierownik Kliniki Onkologii i Hematologii CMKP w Szpitalu MSWiA w Warszawie – Przez tą dużą dynamikę wzrostu u kobiet z HER2 dodatnim rakiem piersi przerzuty pojawiają się szybciej, niż dzieje się to w przypadku innych nowotworów. Z tego powodu jeszcze zaledwie 10 lat temu ten podtyp był uważany za najbardziej agresywną postać raka. Obecnie, dzięki postępowi w medycynie pacjentki mogą żyć znaczenie dłużej, wolne od choroby,  bez nowotworu, a w niektórych przypadkach można mówić nawet o wyleczeniu raka piersi. – Możemy wyleczyć raka piersi HER2 dodatniego,ale warunkiem jest wykrycie go w jak najwcześniejszym stadium. – mówi dr hab. n. med. prof. nadzw. WIM Renata Duchnowska Kierownik Kliniki Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego – Trzeba jednak pamiętać, że HER2 dodatni rak piersi cechuje się dużą dynamiką rozwoju, dlatego do wykrycia go we wczesnym stadium konieczne jest wykonywanie przez kobietę regularnych badań profilaktycznych.

 

 

Czemu warto znać swój podtyp nowotworu?

 

Często pacjentki słysząc diagnozę onkologiczną uważają, że umiejscowienie raka i wielkość guza to wszystkie informacje, które powinny znać. Tymczasem równie ważne jest także określenie podtypu nowotworu. – W raku piersi możemy wyróżnić 3 główne podtypy: hormonozależny (luminalny), potrójnie ujemny i HER2 dodatni. Bez wiedzy o podtypie nowotworu kobieta nie powinna opuszczać gabinetu lekarza, ponieważ od typu raka zależy dobór odpowiedniego leczenia. Niestety, nadal wiele pacjentek nie zdaje sobie sprawyz istoty tej informacji – mówi dr Agnieszka Jagiełło Gruszfeld i dodaje: – Taka wiedza nie tylko pozwoli być kobiecie aktywnym uczestnikiem całego procesu terapeutycznego, ale ponadto: ułatwi podejmowanie decyzji, rozmowę z lekarzami, zmniejszy lęk przed chorobą i poczucie stygmatyzacji, które często towarzyszy pacjentkom onkologicznym.

 

U wielu chorych z wczesnym HER2 dodatnim rakiem piersi można zoptymalizować proces terapeutyczny, dzięki czemu wzrasta szansa na wyleczenie. Dobrym przykładem jest terapia celowana, która blokuje receptor HER2 niwelując jego niekorzystny wpływ na rozwój raka piersi. Od prawie już 20 lat stosuje się jako standard w HER2 dodatnim raku piersi lek, który blokuje receptor HER2 – jego wprowadzenie stało się przełomem w leczeniu. Jednak wiadomo, że pomimo jego stosowania u 25% chorych nastąpi nawrót choroby w ciągu 10 lat. Choroba rozsiana jest najczęściej nieuleczalna, a koszty leczenia są bardzo wysokie. Szczególną grupę ryzyka stanowią chore z zajętymi węzłami chłonnymi (tzn. że są w nich komórki nowotworowe) na wczesnym etapie choroby.

 


 

Już w 2016 r. opublikowane zostały wyniki badania, które pokazały, że stosowanie tzw. „podwójnej blokady” w HER2 dodatnim raku piersi może poprawić wyniki leczenia wczesnego raka piersi. Niestety, taki rodzaj terapii jest w Polsce nierefundowany we wczesnym raku piersi, kiedy chora ma szansę na wyleczenie nowotworu. Podanie podwójnej blokady jeszcze przed operacją zmniejsza wielkość guza, dzięki czemu np. wskazanie do mastektomii może zostać zmienione na operację oszczędzającą pierś, co dla kobiety ma kolosalne znaczenie. Dodatkowo leczenie przedoperacyjne pozwala lekarzowi na wczesną ocenę odpowiedzi na leczenie. - Wczesne podjęcie skutecznego leczenia zanim choroba się rozprzestrzeni może zapobiec jej nawrotom i potencjalnemu postępowi do nieuleczalnego stadium. Poza tym we wczesnym stadium szanse na całkowite wyleczenie są największe, takie pacjentki powinny mieć dostęp do najskuteczniejszych opcji terapeutycznych, bo z punktu widzenia ekonomicznego to się opłaca. Również biorąc pod uwagę koszty pośrednie, musimy pamiętać, że wyleczona pacjentka nie rezygnuje z pracy i nie wymaga opieki. Skuteczna terapia ogranicza także negatywne konsekwencje psychiczne, jakie niesie za sobą choroba nowotworowa dla chorych i ich rodzin - przekonuje Krystyna Wechmann, prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonek.


Co wiedzą Polacy?

 

Jak wynika z badania przeprowadzonego w marcu 2019 r. przez Kantar Polska na zlecenie Polskich Amazonek Ruchu Społecznego (PARS) - 3 na 4 Polaków (próba reprezentatywna) uważa, że większość rodzajów raka piersi lub niektóre z nich można wyleczyć. - Cieszy nas tak wysoka świadomość, niemniej jednak, należy zauważyć, że aż 25% badanych błędnie uważa, że raka piersi nie da się wyleczyć lub nie umie udzielić na to pytanie odpowiedzi. Częściej prawidłową odpowiedź wskazują kobiety niż mężczyźni, osoby z wyższym lub średnim wykształceniem, a najwięcej optymistów jest w grupie kobiet po 40. roku życia. Oznacza to, że liczne kampanie budujące świadomość przynoszą rezultaty, ale muszą być rozwijane i kierowane do młodszych osób i mieszkańców mniejszych miast i wsi - komentuje Elżbieta Kozik, prezes PARS. Ponad połowa Polaków, bo aż 64% badanych uważa, że w Polsce edukacja na temat raka piersi jest niewystarczająca. Warto zwrócić uwagę, że zaledwie co piąty Polak uznaje poziom edukacji w tym zakresie za wystarczający. I tyle samo respondentów (18%) nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat. Co ważne, najczęściej edukację na temat raka piersi uznają za wystarczającą mieszkańcy dużych miast, liczących powyżej 500 tys. mieszkańców (24%). - Nie dziwi mnie ten ostatni wynik, bo niestety, najwięcej kampanii edukacyjnych odbywa się w dużych miastach, widać, że przekazywana wiedza procentuje – dodaje prezes PARS. - Zdecydowana większość badanych, bo aż 61% jest zdania, że w Polsce nie ma takiego dostępu do nowoczesnych terapii jak w innych krajach Unii Europejskiej.

 

 

Więcej informacji o raku piersi HER2+ oraz kampanii ''Wylecz raka piersi HER2+'' 

https://ruchspoleczny.org.pl/kampanie/wylecz_raka_piersi_her_2_plus-92.html